Выставка "Miniprint" Таллин-Витебск 2016

Выставка графики эстонских художников

Проходит в Витебском областном краеведческом  музее (Ратуша).

 

  «MINIPRINT» Таллінн-Віцебск 2016

Мастакі, якія прымаюць удзел у гэтай выставе, стварылі свае творы ў фармаце малых форм, зыходзячы з памера рамак 35х30 см. У сваіх кампазіцыях мастакі выкарыстоўваюць разнастайныя графічныя тэхнікі, кожны аўтар паказвае прысутны толькі яму стыль або почырк, пачынаючы ад філіграннага характара твора і заканчваючы мастацтвам вялікіх формаў. Некаторыя матывы малых твораў могуць быць рэалізованы мастакамі ў больш крупных памерах. Разам з імі прадстаўлены кампазіцыі, якія быццам адлюстроўваюць кадрыраванныя дэталі ранніх твораў. Часам уважлівы глядач можа ўбачыць у выстаўленнай працы схаваны заклік, або адчуць радасць пазнавання адлюстраванага матыва.

Выставы пад назвай “MINIPRINT TALLINN” дэманстраваліся ў Таллінне ў галерэі “Вабадусе” ў 2011 годзе, у Раваніемі ў галерэі “Напа” ў 2012 г., у Пскове ў “Пскоўскім дзяржаўным аб’яднаным гісторыка-архітэктурным і мастацкім музеі-запаведніку” ў 2014г., у Маскве ў выставачнай зале “Тушына” ў 2015г., у Мінску ў галерэі “Універсітэт культуры” у 2016 годзе.

Для выставы, якая прывезена ў Віцебск, адабрана 107 графічных твораў 44 мастакоў. Дадзеная экспазіцыя знаёміць толькі з адной з граняў графічнага мастацтва Эстоніі, у той жа час яна дае больш шырокае прадстаўленне аб творчасці актыўна працуючых мастакоў.

Лойт Йыекалда

Куратар

 

 «MINIPRINT» Таллинн-Витебск 2016

Художники, принимающие участие в этой выставке, создали свои произведения формате малых форм, исходя из размера рамок 35х30 см. В своих композициях художники используют различные графические техники, каждый автор показывает присущий только ему стиль или почерк, начиная от филигранного характера работ и заканчивая искусством больших форм. Некоторые мотивы малых произведений могут быть позднее реализованы в более крупных размерах. Наряду с ними представлены композиции, будто отображающие кадрированные детали ранних произведений. Подчас внимательный зритель может увидеть в выставленной работе скрытый призыв, или почувствовать радость узнавания отображённого в памяти мотива.

Выставки под названием «MINIPRINT TALLINN» демонстрировались в Таллинне в галерее «Вабадусе» в 2011 году, в Рованиеми (Финляндия) в галерее «Напа» в 2012 году, в Псковском государственном художественном музее в 2014 году и в Москве в выставочном зале «Тушино» в 2015 году, в Минске в галерее «Университет культуры» в 2016 году.

Для выставки, привезённой в 2016 году в Витебск, отобрано 107 графических работ 44 художников. Данная экспозиция знакомит только с одной из граней графического искусства Эстонии, в то же время она даёт более широкое представление о творчестве активно работающих художников.

Лойт Йыекалда

Куратор

Выставка будет работать с 5 по 30 октября.

 

Репортаж с выставки 

                       

Русский
X