Издания музея

Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння У.Г. Краснянскага, Віцебск, 17–18 кастрычніка 2013 г. / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. – Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2017. – 244 с.

 Скачать (содержание) >>

 

100 рарытэтаў да 100-годдзя музея = 100 раритетов к 100 летию музея : каталог выставы / [рэдкалегія: Г. У. Савіцкі і інш. – Мінск : Рыфтур, 2018. – 151 с.

Скачать (фрагмент) >>

 

 

Музей-сядзіба І. Я. Рэпіна "Здраўнёва": філіял Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. – Мінск : Рыфтур, друк 2018. – 14 с.

 

 

 

Музей гісторыі прыватнага калекцыянавання. – Мінск : Рыфтур, друк 2018. – 14 с.

 

 

 

 

Мастацкі музей: філіял Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. – Мінск : Рыфтур, друк 2018. – 14 с.

 

 

 

 

Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковых канферэнцый, 20–21 кастрычніка 2011 г., 14–15 лістапада 2012 г., г. Віцебск / рэдкалегія: Г. У. Савіцкі, В. А. Шышанаў, Н. Ю. Шаркоўская. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2013. – 283 с.

 Скачать (вся книга) >>

 

 

Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння Л. В. Аляксеева, Віцебск, 28–29 кастрычніка 2010 г. / [рэдкалегія: Г. У. Савіцкі, В. А. Шышанаў, Н. Ю. Шаркоўская]. – Мінск : Медисонт, 2012. – 453 с.

 Скачать (фрагмент) >>

 

 

Віцебшчына ў 1941–1944 гг.: акупацыя і вызваленне: фотаальбом / УК "Віцебскі абласны краязнаўчы музей"; укладальнікі: Я.А. Грэбень і інш. – Віцебск : Віцебская абласная друкарня, 2011. – 63 с.

 

 

 

Витебск вчера и сегодня: фотографии старого города из фондов ВОКМ / УК «Витебский областной краеведческий музей»; [текст и фото О. Н. Давидовской]. – Витебск : Витебская областная типография, печ. 2010 – 18 с.

 

 

 

Изобразительное искусство Витебска 1918 – 1923 гг. в местной периодической печати : библиогр. указ. и тексты публ. / сост. В. А. Шишанов. – Минск: Медисонт, 2010. – 264 с.

Скачать (фрагмент) >>

 

 

Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 50-годдзю знаходкі берасцаной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А. Р. Брадоўскага, 22 – 23 кастрыч. 2009 г., Віцебск / рэдкал. Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск: Медысонт, 2010. – 320 с.

Скачать (вся книга) >>

 

 

Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Віцебск, 23–24 кастрычніка 2014 г. / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. – Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2017. – 277 с.

 Скачать (содержание)>>

 

Витебск на фотографиях Сигизмунда Юрковского [Изоматериал] : комплект открыток / фот. Юрковскаго; подготовка издания, текст О. Н. Давидовская; Витебский областной краеведческий музей. – Витебск: Витебский областной краеведческий музей, 2010. – 1 обложка (3 с., 12 отдельных л.).

 

 

90 год Віцебскаму абласному краязнаўчаму музею: матэрыялы навук канф., Віцебск, 30-31 кастр. 2008 г. / рэдкал.: Г.У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск: Медысонт, 2009. – 424 с.

Скачать (фрагмент) >>

 

 

Ю.Пэн і яго час: матэрыялы навук. канф., Віцебск, 23-24 снеж. 1997 г. / Склад. І.П. Холадава; рэдкал. Г.У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск: Медисонт, 2008. – 120 с.

Скачать (вся книга) >>

 

 

Ю.М.Пэн: каталог работ Ю.М.Пэна из собр. ВОКМ / сост. В.Н.Кучеренко, И.П.Холодова, вступ. стат. А.С.Шатских. – Минск: “Беларусь”, 2006, – 176 с.

 

 

 

Репин и Здравнёво: библиогр. указ.1995–2001 / Сост. В.А.Шишанов. – Витебск, 2001. – 20 с.

 

 

 

 

Малевич. Классический авангард. Витебск – 4: сб. науч. стат. / под ред. Т.В.Котович. – Витебск, 2000. – 176 с.

 

 

 

 

Малевич. Классический авангард. Витебск – 3: сб. науч. стат. / под ред. Т.В. Котович. – Витебск, 2000. – 184 с.

 

 

 

 

Ручнік як увасабленне традыцыйнай культуры беларусаў: матэрыялы навук.-практ. канф., каталог выстаўкі, Віцебск, 1998. – Віцебск, 1998. – с.92.

 

 

 

Зборнік выступленняў на навуковай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Віцебскай мастацкай школы: матэрыялы навук. канф., Віцебск, 6–8 красавіка 1994 г. / Віцеб. абл. краязн. музей [і інш.] ; рэдкал.: В.А.Сяргеева [і інш.].– Наваполацк, 1997. – 139 с.

 

 

 

Белорусско-русское культурное взаимодействие конца ХIХ – начала ХХ в.: материалы науч. конф., Витебск, 25–26 окт. 1994 г. – Витебск, 1995. – 160 с

 

 

 

Кичина, Е.М. И.Е.Репин и Здравнёво. В обретении и разлуке / Е.М.Кичина. Изд. <2-е>, перераб. и доп. – Витебск, 1994. – 112 с.

 

 

 

Наливайко, Л.Д. К истории художественной жизни Витебска (1918–1922 гг.) / Л.Д. Наливайко. – Витебск, 1994. – 38 с.

 

 

 

 

Віцебскі абласны краязнаўчы музей – 100 год : бібліяграфічны паказальнік / Установа культуры «Віцебскі абласны краязнаўчы музей», Дзяржаўная ўстанова «Віцебская абласная                  бібліятэка імя У. І. Леніна» ; [склад.: А. Л. Дудка, В. А. Шышанаў ; рэдкал.: Г. У. Савіцкі (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2018. – 288, [3] с.

Скачать (фрагмент)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский
X