Выставка Юрия Якимовича

 

Выстава Ю.А. Якімовіча

«Архітэктура Беларусі. Жывапіс. Графіка»

22 кастрычніка 2020 г. а 16 гадзіне адкрываецца выстава  мастацкіх работ  знакамітага даследчыка беларускай драўлянай архітэктуры, члена Саюза архітэктараў СССР - Юрыя Аляксандравіча Якімовіча (1946 – 1994) «Архітэктура Беларусі. Жывапіс. Графіка».

На выставе экспануецца 52 жывапісныя і графічныя работы з выявамі архітэктурных помнікаў Віцебска, Віцебшчыны і іншых рэгіёнаў Беларусі. У экспазіцыі таксама будуць прадстаўлены мемарыяльныя рэчы, фотаздымкі і публікацыі Ю.А. Якімовіча па гісторыі архітэктуры Беларусі. Асаблівае месца займае кніга Якімовіча – «Сілуэты старога Віцебска», рукапіс якой быў падрыхтаваны да друку Людмілай Хмяльніцкай у 2019 г.

Адным з акцэнтаў выставы стане фотаапарат з асабістага фонду Ю.А. Якімовіча, бо фотафіксацыя архітэктурных аб'ектаў з'яўлялася не толькі неад'емнай часткай працы, але і захапленнем.

У 2018 г. удавой мастака, Тамарай Мікалаеўнай Якімовіч, былі перададзены ў дар музею больш за 100 прадметаў. Унікальныя прадметы з асабістага фонду Юрыя Аляксандравіча – гэта вынік вывучэння архітэктурнай спадчыны Беларусі ў шматлікіх экспедыцыях і архівах. Большая частка калекцыі музея – гэта працы самога Ю.А. Якімовіча, а таксама работы беларускіх прафесійных і інсітных мастакоў (А.А. Фалей, А.С. Ізаітка, Л.П. Воранава, В. Жарнасек, Д.У. Крупеня, І.П. Крыкаў і інш.), якія былі падараваны сям'і архітэктара. Акрамя гэтага, у фондах музея захоўваюцца дзве драўляныя скульптуры, прывезеныя з экспедыцый ( «Святы з дзіцем», «Укрыжаванне»), фотакопіі чарцяжоў-рэканструкцый гістарычных будынкаў з розных куткоў Беларусі, сабраныя ў 1990-я гг., кнігі аўтара – «Драўлянае дойлідства беларускага Палесся XVII–XIX ст.»,«Помнікі мураванага грамадзянскага дойлідства Віцебска XIX–XX ст.», «Дойлідства Беларусі XVI – сяр. XVII ст.».

Юрый Аляксандравіч даследаваў гісторыю архітэктуры Беларусі, пераважна дарэвалюцыйнага перыяду, а таксама займаўся вывучэннем дзейнасці мастакоў XIX ст. – Н. Орды, Ю. Пешкі, Д. Струкава і інш.

Вынікам шматгадовых даследаванняў Ю.А. Якімовіча стала вызначэнне «школ» палескай драўлянай архітэктуры і асаблівасцяў іх развіцця ў XVII–XIX ст. Адначасова была праведзена вялікая праца па стварэнні чарцяжоў сядзібных, палацавых і замкавых пабудоў Беларусі XVI–XVII ст. Дзякуючы Ю.А. Якімовічу былі ўзятыя пад дзяржаўную ахову гістарычныя пабудовы ў в. Казлоўшчына і г.п. Варапаева  Пастаўскага раёна, а таксама шэраг пабудоў у Віцебску. Ю.А. Якімовіч адзін з першых архітэктараў правёў поўнае даследаванне гістарычнай забудовы раёна Задзвіння.

Выстава будзе працаваць на працягу месяца. Тэл.: 66-05-87

 

Біяграфічныя звесткі:

Юрый Аляксандравіч Якімовіч нарадзіўся 13 кастрычніка 1946 г. у Мінску. Пасля заканчэння ў 1969 г. архітэктурнага аддзялення Беларускага політэхнічнага інстытута працаваў у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. У 1979 г. абараніў дысертацыю па гісторыі архітэктуры і атрымаў навуковую ступень кандыдата архітэктуры. З 1980 года працаваў у выдавецтве «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя. П. Броўкі », дзе быў загадчыкам рэдакцыі культуры і мастацтва.

Ю.А. Якімовіч прымаў актыўны ўдзел у выпуску энцыклапедычных выданняў у гэты перыяд, з'яўляўся ўдзельнікам рэдакцыйнай калегіі «Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі». У перыяд з 1984-1988 гг. займаўся выдавецтвам мнагатомнага даведачнага выдання «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі».

З 1986 г. працаваў у Віцебскім педагагічным інстытуце на мастацка-графічным факультэце, дзе выкладаў гісторыю мастацтва. У 1988 г. атрымаў пасаду дацэнта.

У апошнія гады свайго жыцця Юрый Аляксандравіч выдаў дзве кнігі - «Помнікі мураванага грамадзянскага дойлідства Віцебска XIX - пачатку XX ст. »(Мінск, 1990 г.) на беларускай мове і «Дойлідства Беларусі XVI - сярэдзіны XVII ст. Даведачны дапаможнік ». (Мінск, 1991 г.). Гэтыя выданні ўнеслі значны ўклад у даследаванне гісторыі культуры Беларусі і з'яўляюцца не толькі навуковымі працамі, але і вучэбнымі дапаможнікамі для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў.

Юрый Аляксандравіч Якімовіч памер 7 лютага 1994 г.

 

 

X